Гръцкият премиер Алексис Ципрас е изпратил писмен отговор до кредиторите, че е готов да приеме условията им за финансова помощ, но е настоял за някои допълнителни условия.

Според писмото, което е било получено в Брюксел, Атина е приела повечето условия в офертата, която беше представена в неделя от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, но според източника има и някои "съществени" промени.

От документа, разпространен от световните медии, става ясно, че исканията на премиера са структурирани в пет основни точки.

Първата е свързана с искането му за запазване на отстъпките в размер на 30% за гръцките острови.

Втората точка на Ципрас е по отношение на фискалните структурни мерки. Премиерът настоява за плавно увеличение на авансовите плащания по данъка на самонаетите и едноличните търговци. Също така се иска и отмяна на преференциалното данъчно третиране на фермерите. Освен това се настоява за намаляване на тавана за военни разходи с 200 млн. през 2016 г. и с 400 млн. праз 2017 г., в това число и намаляване на числения състав и поддръжката.

По отношение на пенсиите реформата в сектора от 2010 ще бъде приложена напълно, а тази от 2012 г. ще бъде отложена докато не бъде изготвена законодателна реформа за нейното прилагане, което трябва да стане през 2015 г.

Допълнителното пенсионно осигуряване за социална солидарност в страната (EKAS) ще бъде прекратено до края на 2019 г. Това обаче няма да влезе в сила веднага за най-тежко засегнатите 20% от пенсионерите. Също така всички увреждащи финансови тежести ще бъдат прекратени до края на 2017 г., което се очаква да започне от октомври 2015 г.

По отношение на трудовия пазар новата структура ще бъде легализирана през тази есен.

В своето писмо Алексис Ципрас настоява и за незабавно прилагане на пакетите с препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързани с туристическите услуги, лицензите за камиони, стандартите за производство на традиционни храни, европейските стандарти за строителни материали, както и за напитки и петролни продукти.

Ципрас иска от Брюксел и либерализиране ограничените професии като: нотариусите; хората, които се занимават с управление и оценка на риска; съдебните служители.

Гръцкият премиер държи на прилагане на пакетите с реформи в сътрудничество с ОИСР, сред които предлагането на услуги за бизнеса на едно гише и провеждане на цялостна оценка на конкурентоспособността на сектори с олигополни практики като строителството, търговията на едро, медиите и др.

Ципрас настоява и за незабавно прилагане на стратегия срещу корупцията, като например в сферата на обществените поръчки, за което ОИСР има съставена пътна карта и график.

Важно искане на премиера е и това за разделянето на независимия електроенергиен системен оператор на Гърция (ADMIE) от националната електрическа компания на страната (PPC) в отделно юридическо лице с мажоритарно държавно участие.