Констатирани са множество нарушения на фирми и на представители на териториалните звена на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" към Министерство на отбраната (МО) по отношение на контрола по изпълнение на сключени договори за охрана на освободените войскови райони с различни търговски дружества.

Нарушенията са установени след внезапни проверки на военно-окръжните прокуратури в страната, по указание на Военно – апелативна прокуратура, през месец май и месец юни 2015 г., съобщават от прокуратурата.

Събрани са данни, че много от обектите изобщо не се охраняват, на други охраната се осъществява от пo-малък брой охранители спрямо този, заявен при участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, а на някои охраната се осъществява само през деня, въпреки че е декларирана като денонощна.

Установено е, че при проверки на тези райони служители на МО са изготвяли ежемесечни констативни протоколи, според които задълженията на изпълнителите се изпълняват съгласно клаузите в договорите, което от своя страна е било основание военното министерство да заплаща солидни възнаграждения за осъществявана охрана, каквато за множество обекти не е била налице или е извършвана с по–малък брой охранители от заявените.

Събраните при внезапните проверки данни са оценени като достатъчни и са образувани 8 досъдебни производства за престъпления по служба (по чл. 282, ал.1 от НК). В хода на разследванията ще се събират доказателства за това дали длъжностни лица от териториалните структури на ГД "Инфраструктура на отбраната" са нарушили или не са изпълнили служебните си задължения във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори за охрана на освободени войскови райони. Разследванията ще разкрият дали тези деяния са извършени с цел длъжностните лица да набавят за себе си или за търговските дружества имотна облага, уточняват от прокуратурата.