Възрастта на лекарите се повишава. Това каза председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване.

Близо половината от тях са на възраст от 46 до 60 години, една трета над 60, 5% са до 30 г. и една четвърт са между 31 и 45 години.

„Ако не се вземат спешни мерки за специализация на лекари рискуваме да останем без лекари и медицински сестри. Крайно време е да има стратегия по демографската криза, всеки изпуснат ден е шанс да изпусне държавата”, заяви още д-р Райчинов.

Комисията по здравеопазване единодушно прие годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012 г. с всички изводи от него.