Британски учени доказаха, че женската интуиция е мит. Според специалистите и при жените, и при мъжете интуицията е еднакво развита. Специалистите са провели експеримент, в който са се включили 15 000 човека, като повечето от тях са заявили, че имат добра интуиция. Участниците е трябвало да разгледат снимките на смеещи се хора и да посочат чия усмивка е истинска. Почти всички отговори са били едни и същи - както тези, дадени от представителите на силния пол, така и тези, дадени от нежната част на човечеството. С други думи казано, и женската, и мъжката интуиция се оказала еднакво развита.
Освен това учените смятат, че терминът също е неточен и е по-добре той да бъде заменен от понятието „жизнен опит". Именно от този параметър зависи доколко един човек е в състояние да анализира какво се случва и да си направи изводи.