Прокуратурата доказа наличието на ислямистка организация, в която са действали 13-те подсъдими имами в Пазарджик. Това стана ясно от пледоарията на прокурор Недялка Попова пред Окръжния съд в Пазарджик. В съдебната зала приключи първата част от нейното изложение.
Тя посочи, че поддържа обвиненията на всички 13 подсъдими по чл. 109 и 108 от Наказателния кодекс, като не поддържа обвиненията по чл. 164, който е свързан с разпространението и проповядването на религиозна омраза. Той остава само за подсъдимия Ахмед Ахмед. В прокурорската реч Недялка Попова посочи, че се доказва наличието на организация Ал Уакф ал Ислями, която е била регистрирана в България в периода 2002 – 2004 година, а впоследствие регистрацията й е била заличена.

На база на събраните доказателства, според прокурора се установява, че е осъществявано престъпление от обвиняемите. Според нея, те са си поставили за цел проповядване на антидемократична идеология срещу принципите на разделение на властите чрез налагане на идеологията на салафизма и налагане на шериатската държава. На територията на Пазарджишка област е проповядвано от Саид Мутлу, Абдулах Салих и Ахмед Ахмед. Според прокуратурата, обвиняемите са застрашили националната сигурност, тъй като са проповядвали срещу правата на граждани, използвали са верските убеждения на своите последователи за политически цели. Прокурор Недялка Попова каза, че съществуват 15 писма, в които се посочват празни бланки на отчети за пропагандна дейност, които след това са попълвани и използвани. В отчетите има адреси на ръководството на чуждестранното бюро за Европа и конкретно за България, посочени са местата за пропаганда. Освен това съществуват имената, рождените дати и телефоните на част от обвиняемите.

Според прокуратурата, те са предприели действия за изграждане на структура, която е нелегална за България. Прокурор Попова посочи, че през май 2005 година в Мека, Саудитска Арабия е проведена среща, в която са участвали Саид Мутлу, Ахмед Ходжа и Муафак Аласад, а също представители на организацията Ал Уакф ал Ислями. Като доказателство за участие са приложени справка от ГКПП Капитан Андреево за пътуванията на посочените обвиняеми, а също подписано споразумение на участниците в тази среща. Техническата експертиза на подписите на Саид Мутлу, Муафак Аласад и Али Ходжа е доказала, че те принадлежат на посочените лица. Като доказателство прокуратурата посочи също участие в семинар през месец март 2008 година в Истанбул, където, според прокурора, е втората важна среща, свързана с нелегалната организация. На нея също са участвали много от обвиняемите.

Отново има данни за напускане на страната през ГКПП Капитан Андреево. Срещата е организирана от Ал Уакф ал Ислями и там е представена предварително подготвена програма за българския клон. Прокурорът поясни, че тя е намерена в компютрите на Муафак Аласад, Саид Мутлу, а също в домовете на някои от подсъдимите, като носи името „Проповеднически план на бюро България за 2008 година”. Освен това са намерени финансов баланс на организацията Ал Уакф ал Ислями за 2008 година и списък за усреднени работни заплати на проповедниците, индексирани в Турция за същия период. След кратка почивка пледоарията на прокурора ще продължи.