Заместник-министърът на околната среда и водитe Атанас Костадинов е поел председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), съобщиха от МОСВ.

На проведената на 27 февруари среща във Виена са представени приоритетите на българското председателство - приемственост, свързаност, сътрудничество. Те отразяват актуалните процеси в областта на водите в региона на река Дунав и акцентират върху българския интерес за по-силна ангажираност и подкрепа за дейностите на страните от долното течение на река Дунав, както и ангажираност с проблемите на опазването на Черно море.

Международната комисия за опазване на река Дунав е изпълнителният орган на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, страни по която са 14 държави от басейна на река Дунав и ЕК. Дейността на МКОРД се подпомага от секретариат със седалище във Виена, а председателството се поема на ротационен принцип за период от една година.

България поема председателството на комисията в годината, в която се отбелязва двайсетата годишнина от подписването на конвенцията в София.