На 28 януари Комисията за защита на личните данни ще отбележи Деня за защита на личните данни с открито за представители на медиите обучение на институции и браншови организации в сектора на здравеопазването.

Комисията провежда за първи път общо обучение за здравния сектор, който се характеризира със сериозна обществена значимост. За участие са поканени представители на основните институции и браншови съюзи в тази област. Събитието ще бъде открито от председателя Венета Шопова и членове на КЗЛД.

В програмата на обучението са застъпени теми относно задълженията на администраторите и обработващите лични данни, правата на физическите лица, обработването на чувствителни лични данни в сферата на здравеопазването. Внимание ще бъде обърнато на мерките за защита и тенденциите за развитие в областта, както и ще бъдат представени конкретни примери и казуси от практиката на КЗЛД, свързани със задълженията на администраторите и нарушенията на закона. Експертите на Комисията ще отговорят на възникнали въпроси от страна на участниците в предвидената дискусия.

В интервала между 10.00 и 13.00 часа, в приемната на КЗЛД, експерти от всички специализирани дирекции ще са на разположение на заинтересованите граждани и администратори на лични данни за консултации и правна помощ по казуси, касаещи Закона за защита на личните данни. Ще могат да бъдат задавани и въпроси относно европейското и международно законодателство в сферата на опазването на личните данни, Шенгенската информационна система и др. Не на последно място, ще бъдат предоставяни разяснения за реда за регистрация на администраторите на лични данни и поддържания от КЗЛД регистър - еРАЛД.

Инициативите са част от ежегодните чествания по случай 28 януари – Ден за защита на личните данни, който по традиция се отбелязва в Европейския съюз и други държави. На тази дата през 1981 г. държавите-членки на Съвета на Европа подписват Конвенция № 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Организираните събития и активности целят не само да популяризират значимата дата, но и да се повиши обществената информираност по темата за опазването на личните данни като основен елемент на сигурността в съвременното общество.