Правителството потвърди решението си за минималната работна заплата - 360 лева от 1-ви януари тази година и 380 лева от 1-ви юли. Постановлението е в отговор на решението на Върховния административен съд, който отмени предишния нормативен акт, защото не е бил обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Министерският съвет одобри създаването на целодневна организация на учебния ден за шестокласниците от есента. За целта общините ще получат допълнително 27,5 милиона лева. Целта е да се намали броят на отпадащите от училище деца и повишаване на качеството на обучение, съобщава БНР.

Решено беше също да започне укрепването на 1968 свлачища по Програмата за превенция и ограничаване на свлачищата. До 2020 година ще бъдат укрепени също бреговете на Дунав и Черно море. Свлачищата се категоризират в четири групи в зависимост от степента на активност. В първа категория са най-неотложните - 381. Най-много са категоризираните в четвъртата група, които трябва да се наблюдават периодично - 900. За проучване, укрепване и мониторинг на свлачищата са необходими близо 1 милиард лева.