Около идеята за създаване на многомандатен избирателен район на българите в чужбина се обединиха част от членовете на Обществения съвет към Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс.

"Нямаме готови отговори на въпроса на какъв принцип да бъде определен броят на мандатите, които ще се разпределят с гласовете от чужбина. За всички целта е справедливо определяне на броя на мандатите, ако това не се случи, тогава нищо не е свършено. Въпросът е сложен върху масата за дискусия, интересен е, привлекателен е, но трябва да са ясни мандатите", коментира проф. Емилия Друмева, която е председател на Обществения съвет. В крайна сметка членовете на Обществения съвет приеха предложението на проф. Друмева да продължат да дебатират този въпрос и по време на другите си заседания.

Въвеждането на мандатен район за хората от чужбина ще бъде революционно действия, но искам да сме наясно когато предложим 33 избирателен район, че с това ще пренаредим картата на мандатите, коментира Петър Кичашки от Института за модерна политика. От управителния съвет на Българска асоциация по изборни системи пък предложиха да има плаващи мандати те мандатите да се разпределят на базата на това колко души са гласували в даден район, независимо дали става дума за България или чужбина. Идеята им е районите, в които са гласували повече хора да получат повече мандати от районите, в които са гласували по-малко хора.

Проектът за нов Изборен кодекс през миналата седмица беше приет на първо четене от Народното събрание и вече тече процедура по писмени предложения за промени в кодекса между първо и второ четене. В Обществения съвет вече са пристигнали много писмени предложения за промени в кодекса.