Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев издаде заповед, с която забранява достъпа и пребиваването в Ректората, се казва в съобщение, публикувано на сайта на висшето учебно заведение.

Ето какво се казва в него:
На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на Ректората със своя заповед ректорът проф. дин Иван Илчев забрани днес, 27 януари 2014 г., достъпа и пребиваването в сградата на Ректората. Изключение правят само охраната на Университета и изрично упълномощени от ректора лица.
Проф. Илчев заяви, че са подадени и документи в прокуратурата във връзка с окупацията на университета. Във връзка със сесията на студентите той обясни, че се надява скоро да приключи сегашната криза.

От Алма Матер съобщиха по-рано днес, че Академическият съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" иска да се освободи сградата на Ректората. Съветът, който се събра вчера на извънредно заседание, настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет, за освобождаване на сградата на Ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването й само за целите на висшето образование и академичната автономия.

Окупацията на Ректората е недопустима, заяви категорично ръководството на Софийския университет.  "Действията на малка група граждани, част от които дори не са от академичната общност на Алма Матер, в най-голямата сграда в София, която е публична държавна собственост и национален паметник на културата, пречат на десетки хиляди наши студенти и техните близки, както и на преподавателите и служителите от администрацията", се казва в официалната позиция на ректорското ръководство.