Числата от 8-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 32, 16, 20, 14, 37, 35.

II теглене: 7, 19, 32, 26, 12, 35.

---------------------

6 от 42

I теглене: 7, 33, 14, 11, 3, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 7, 6, 34, 17, 20.

II теглене: 11, 4, 32, 17, 7.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 6, 5.

Печеливши числа: 5, 3, 3.