Сред по-нетрадиционните имена, дадени в Община Пазарджик, се открояват Рай, Иоана, Дивна, Лимона, Бужемаа, Хира, Суя, Нурбанур, Рабийе.
Това каза Желязка Дянкова, експерт в ГРАО-Пазарджик, цитирана от Агенция "Фокус".
Към нестандартните имена, избрани от родители в страната при кръщаването на децата, са мъжките Сребър, Лиле, Търпелин, Крушо, Молчо, Баю, Хитко и Русомир и женските Долина, Ягодина, Ябълка, Трияда, Колина, Геройка, Мола, Милионка, Лодка, Медиана, Готиера, Хубавинка, Принцеса, Царина, Графиня, Роздиянка и Кукона.
По-нестандартен елемент се наблюдава при имената на деца, родени в чужбина, като например липсата на окончание за женски род в собствените, бащините и фамилните имена. Например имената Алекс, Никол се срещат, както в мъжки, така и в женски род. В пресъставените актове за раждане от чужбина все още се срещат и многосъставните имена /две или три собствени имена като Кевин Ноа, Ерик Томазо, София-Мари, Инеса Грейс, Евелин-Анемоне, Нора Лия, Амира Лана, Киара Ели Лора и др.
При малцинствените групи също се наблюдава развитие, тъй като те не са капсулирани в тесен кръг. Голяма част от тях се насочват към чисто българските имена, почти не се срещат умалителни имена, например вместо Данчо се среща Йордан. Наблюдават се и турско-арабски имена, като за децата от мъжки пол са популярни Фуркан, Юмер и Кязим, а за момичетата Мелек, Инджи, Зейр и Тюркян.
"Общият брой на съобщенията за раждане за град Пазарджик за 2013 година е 1664 като броят на новородените момчета е по-голям в сравнение с броя на новородените момичета. В кметствата на Община Пазарджик за 2013 година са родени две деца”, каза Дянкова. Името на новороденото може да се промени след постановено съдебно решение или след извършване на припознаване по желание на родителите.
Тенденцията през последните години показва, че изборът на български имена все още е актуален при кръщаването на децата,
каза още тя. След най-предпочитаните мъжки имена в община Пазарджик са Георги, Иван и Димитър, като ги следват Ангел, Николай, Александър, Атанас, Петър и Михаил. Сред женските имена най-популярни си остават Мария, Иванка и Гергана. Следват ги по предпочитание Елена, Петя и Александра.
От чуждите варианти за имена най-често срещани са Мартин, Кристиян, Никол, Габриела и Виктория. Статистиката показва, че най-разпространените имена Община Пазарджик са: Георги –5035 души, Иван – 3876, Димитър – 3671, Мария – 3039, Иванка – 1900 и Гергана – 1102. Даването на име на новороденото е важен, дори съдбовен акт за него, тъй като то е първата информация, която получаваме за човека.
От името научаваме неговия пол, националност, вероизповедание. То показва мястото на човека сред другите. Ето защо то трябва да отразява същността на неговата личност. Изборът на правилното име може да донесе късмет и успех в живота на детето.
"Ето защо навсякъде по света чрез името се търси връзка с душата на рода, с неговите ценности. Всеки народ прави своя избор на базата на съществуващата именна система, която вече е отражение на създалата я общност”, каза Дянкова.