С 8,6% е намалял броят на трудови злополуки у нас през миналата година спрямо регистрираните през 2012 г. Това показват данните от оперативната информация на НОИ за трудовия травматизъм в България през 2013 г.

Според статистиката за последните дванадесет месеца при изпълнение на трудовите си задължения са пострадали 2 768 работници и служители, докато през 2012 г. броят е 3 027 или 259 по-малко инциденти от подобен характер.

От общия брой трудови злополуки за 2013 г. 2 264 (82%) са станали на работното място, а 504 (18%) са се случили по време на отиване или връщане от работа. Спрямо 2012 г. първите са намалени с 120, а вторите – с 139.

За миналата година са регистрирани 92 смъртни случая, както и 12 злополуки, довели до инвалидност. Загубените календарни дни са общо 154 846. Това е с 2,4% по-малко от регистрираните година по-рано.

Близо една четвърт от трудовите злополуки през 2013 г. са в сектор "Преработваща промишленост" – 657 или 23,7%. На второ място в списъка е секторът "Транспорт" с 249 случая (9%), а след това се нареждат "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" с 245 (8,9%) и "Строителство" с 201 случая (7,5%).

Статистическите данни показват, че през 2013 г. при трудова злополука на работното място са пострадали 1 625 мъже (72%) и 639 жени (28%).

Оперативната информация за трудовите злополуки в България за 2013 г. е публикувана на интернет страницата на НОИ, в рубрика "Статистика и анализи", раздел "Статистика" – "Трудови злополуки и професионални болести". В същата рубрика е публикуван и статистическият годишник "Трудови злополуки" с окончателните данни за 2011 г.