Към момента постигнатите резултати от БОРКОР са незадоволителни, призна вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, коментирайки доклада на Европейската комисия.

"Смятам, че като че ли трябва да се възложат други функции на БОРКОР и то да стане аналитично звено по отношение на дефиниране на рискови фактори и предлагане на механизъм за решаването им. В много кратък срок от време новият ръководител на БОРКОР Бойко Великов ще успее да постигне много по-добри резултати и ще успее да предложи промени в БОРКОР, за да може той да бъде използвам много по-ефективно в полза на държавата", каза още Йовчев.

"Докладът на ЕК е обективен, точен, започваме веднага да работим по екшън план, който да ни помогне да постигнем съществен напредък по Механизма за сътрудничество и оценка", коментира вътрешният министър. "Всички забележки на Европейската комисия трябва да стоят на нашето внимание, всяка една от слабостите, които са отчетени, трябва да ни мобилизира", подчерта Йовчев. Не мисля, че трябва да мислим за персонални промени в резултат на доклада, призна Йовчев.