Още миналия четвъртък Софийският градски съд върнал на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд, става ясно от съобщение на съда.
Съдията-докладчик е счел, че в обвинителния акт са допуснати процесуални нарушения и той не отговаря като съдържание на изискванията на закона.
В обстоятелствената част на обвинителния акт не е описана целта, с която Росен Желязков е действал и каква е неговата облага. От друга страна има
несъответствия относно това в какво се изразява неизпълнението на служебните задължения
на обвиняемия, посредством което прокуратурата твърди, че той е осъществил престъплението.
Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.
Бившият главен секретар на МС Росен Желязков беше обвинен за намерените в деня за размисъл бюлетини в печатница в Костинброд.