Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 младши възпитател, висше обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 фондохранител, средно специално обр. – приложни изкуства/висше обр. – история /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 общ музеен работник, основно/средно обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 козметик, средно обр./завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/

*****************
1 учител по английски език, висше филологическо обр., компютърни умения
1 инженер конструктор – производство на затворени съдове, висше техническо обр.
1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, стаж
1 сервизен техник – витринни съоръжения, средно/висше обр. – електротехника, компютърни умения, опитът е предимство
3 монтажници на готови изделия – камини, основно обр.
1 старши учител начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика, компютърни умения, 10 години опит, за с.Николово
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 охранител в училище, средно обр., опит
1 възпитател начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика, за с.Николово
1 помощник-директор на училище– административно-стопански дейности, висше обр., над 10 години стаж, за с.Николово
1 хигиенист в детска градина, средно обр., 1 година стаж
1 пекар, основно/средно обр., 1 година опит
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 общ работник в сладкарско производство, основно/средно обр.
68 международни шофьори, кат.С/С+Е, основно/средно обр., опит
1 търговски представител, висше/средно техническо обр., шофьор кат.В, английски език, компютърни умения
2 репортери – водещи на телевизионни предавания, висше обр., добра дикция, опит
2 телевизионни оператори – монтажисти, висше обр., компютърни умения, работа с PhotoShop и Premier
2 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр., за кв.Средна кула
2 зареждачи, 12 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
1 настройчик на металообработващи машини, средно обр., опит
1 механик на металообработващи машини, средно техническо обр., опит
2 общи работници в лека промишленост, основно/средно обр.
1 техник на шевни машини – шивашка промишленост, средно техническо обр., шофьор кат.В, опит
2 окачествители на облекла, средно обр., опит
1 етикетировач – в чорапно производство, основно/средно обр.
1 чистач в детска градина, средно обр.
1 готвач в ресторант, средно обр., опит
1 инкубаторист – птицевъдство, средно специално обр., опит, подходящо за жена
1 валутен касиер, средно/висше обр., компютърни умения, чужд език, стаж над 5 години
1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр.
1 началник на склад за материали – шевно производство, средно обр., опит в бранша
1 възпитател начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика, компютърни умения, стаж, за гр.Мартен
1 кулокранист, средно обр., правоспособност
4 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
1 крояч в шевно производство,  средно обр., опит
2 оператори на кетел машини, 2 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 пощальон, основно/средно обр., на 4 часа, за гр.Сливо поле
2 електромонтьори, средно техническо обр., опит
8 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 обслужващ бензиностанция, средно обр., за кв.Средна кула
1 хигиенист – търговски обект, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
1 фадромист, средно професионално обр., правоспособност, опит
1 организатор на куриерска дейност, средно обр., компютърни умения
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
2 прихватчици на заваръчни конструкции, средно специално обр., опит
1 конструктор на мека мебел, средно специално обр., опит
7 апаратчици в химическо производство, средно специално обр. /предимство/
1 електротехник – химическо производство, средно техническо обр., 3 години опит
3 мотокаристи, средно обр., правоспособност
2 технически секретари – шивашка промишленост, средно обр., английски език, компютърни умения
1 специалист – създаване на кройки, и 1 специалист – редене на маркери, в  шивашка промишленост, средно обр., работа със системи CAD/CAM, LEKTRA, GERBER
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., шофьор кат.В и личен автомобил, опит
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
1 стругар, средно техническо обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно специално обр. или опит
16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше обр. по специалността
2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр.
2 лекари очни болести, висше медицинско обр.
5 лекари анестезиолози, висше медицинско обр.
3 лекари образна диагностика, висше медицинско обр.
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр.
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 1 монтажник на корпусна мебел, средно обр., опит
5 оператори на машина за кантиране в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
1 организатор на производство, висше аграрно обр. – агроном, компютърни умения, опит
2 механизатори в селско стопанство, средно техническо обр., опит
1 организатор на производство, средно/висше техническо обр., компютърни умения, английски език
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
12 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 организатор на производство, средно/нисше обр. – химически специалности, опит
1 шлосер – настройка и центровка на машини и помпи, средно техническо обр., опит
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 CAD дизайнер, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, програми за проектиране, опит в прилагане на стандарти
1 управител финансови дейности, висше икономическо обр. - финанси, немски/английски език, компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 IT специалист, висше обр. /КСТ,ИТ/, английски език, Visual Basic, PHP, Java, опит в приложно програмиране
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 мениджър доставки, висше обр., английски/немски език, владеенето на турски език е предимство, компютърни умения, опит
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
1 инженер конструктор, висше техническо обр., AutoCAD
10 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 процесен инженер, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
2 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
25 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 оператор на машини за шиене на копчета, средно обр., опит
12 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
6 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
12 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
77 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

Няма обавени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.