Продължава свличането на земята в местността "Трифон Зарезан" край Варна.

Свлачището е погълнало десетки постройки, а пътят е напълно разрушен. Районът е изключително опасен. Свлачището се задейства през 2005 г. поради презастрояване и липса на отводнителна (дренажна) канализация за подпочвени води. То е най-опасното свлачище в България. Въпреки обещанията на няколко правителства за финансиране и укрепване, средства все още не са намерени.