Заплатите в разградската болница ще бъдат увеличени. Това съобщи директорът Гечо Жеков, който отчете дейността на новото болнично ръководство през първите три месеца от встъпването му в длъжност.
Между 50 и 60 хиляди лева ежемесечно ще се заделят от болничния бюджет за по-високите заплати в разградската болница. Още 60 хиляди лева допълнително финансово стимулиране ще бъдат раздадени в края на януари като бонуси за тримесечието за добри резултати. Целият медицински персонал е получил и коледни премии в общ размер на 40 хиляди лева, уточни административният ръководител на лечебното заведение доктор Гечо Жеков.
Той съобщи, че пет нови лекари са привлечени на работа в Областната болница в Разград. Обявени са вакантни места за още 30 медицински специалисти. В момента се извършва преструктуриране на дейностите и болничните отделения с цел оптимизация на работата им. В ход е и процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на храна на пациентите на лечебното заведение, съобщи БНР.