Вземаме новите заеми, за да изплатим старите. Това няма да доведе до увеличение на дълга, заяви министър-председателят Пламен Орешарски.

В края на първото тримесечие, когато приключи мандатът на правителството на Бойко Борисов, дългът възлизаше на 14,5 милиарда лева. В края на годината дългът беше 14,1 милиарда лева. Т.е. имаме не увеличение, а намаление на дълга, подчерта Орешарски.

Той призова всички, които са се включили по темата с дълга, но не разбират, да се извинят на хората, че са ги заблуждавали. "Ако имат морал", добави премиерът.

Орешарски подчерта, че кабинетът се е изправил и пред миграционната вълна. Общественият ред трябваше да се защитава и от дестабилизиращи вътрешни, а и от външни фактори. Акцентирахме на необходимостта да се овладеят негативните тенденции в икономиката, да се приложат мерки за оздравяване на енергетиката, да се подсилят социалните политики, засягащи уязвимите социални слоеве. Преустановихме централизирания натиск върху бизнеса. Негативно влияние безспорно оказват стимулираните политически напрежения, заяви премиерът. Той допълни, че е променена методиката на ценообразуване на тока, което е предпоставило не търсеното от участниците в енергийната система увеличение на цените, а намалението им на два пъти, макар и с по-скромни размери.

"Инвентаризирахме и променихме стила на работа по големите инвестиционни проекти. Заменихме този подход с по-прост и ефективен – да се работи по-ускорено. Имаме напредък по "Южен поток", проектираната нова ядрена мощност в "Козлодуй" и др. Ще продължим да работим приоритетно по тях. Не допускаме едностранчивост по тяхната реализация. Разплатихме задълженията към бизнеса. Миналата година върнахме цялото дължимо ДДС и за първи път от 2008 г. насам започваме новата година на чисто", подчерта Орешарски. Той припомни и че са ускорили усвояването на еврофондовете.

Общият размер на усвоените средства по структурните и кохезионния фондове към 31 май миналата година възлизаше на 37% от цялата сума за 7-годишния период. Към 31 май миналата година същият показател бе 40%, за да достигне в края на миналата година до 54%. Скоростта на усвояване е 4 пъти по-висока. Имаме 14% за 6 месеца на фона на усвояемост от 37% за 6 години. Минимизирахме загубите от еврофондовете до 35 млн. евро, спрямо поставените под риск от над 270 млн. евро. Нито едно евро не сме загубили по агрофондовете, заяви Орешарски.

Той подчерта, че голяма е заслугата на неговите колеги и на служителите от административните звена, които са проявили голяма отговорност при изпълнение на ангажиментите си. "Имаме видим напредък при подготовката на споразумението за партньорство с ЕС. Близо сме до окончателното финализиране. Движим се в добро темпо спрямо другите страни-членки", каза Орешарски. Той допълни в отчета си, че приходните агенции са навлезли в по-добро темпо на работа и са наваксали в събирането на приходите.

Той допълни, че е сложено началото на една по-агресивна социална политика. "Разширихме мерките на трудовия пазар. Все по-голям акцент поставяме върху противодействието на престъпността, както и върху престъпления, ощетяващи фиска. Полицията демонстрира висок професионален стил на работа, успявайки в отминалите месеци да балансира между опазването на обществения ред и спазване правата на гражданите на мирни протести от друга страна. Финализирахме подготвяния нов НК – плод на дългогодишни усилия, на министри, на множество експерти, юристи и правозащитни организации. След дебатите в тази зала между двете четения ще имаме модерен инструмент за прилагане на превантивна наказателна политика. На път сме да решим проблема с бежанската вълна. След търсене на баланс между задължителната хуманност към нещастието на тези хора и възможностите на страната да ги подпомогне, приехме и изпълняваме стриктен план за действие, така повече се доближаваме до състояние до пълен контрол на управление на тази система, добави премиерът.

Той подчерта, че е осъществена приемственост във външната политика. "Целта ни е да възстановим традиционния балансиран подход към всички наши външни партньори и приятели. Все още страната се намира в трудна социално-икономическа обстановка, все още сме далеч от 2008 г. все още нашите и външни инвеститори не са сигурни струва ли си да се инвестира в условия на подклаждана политическа нестабилност. По-важното е, че успяхме да обърнем посоката на движение. Успяхме да направим и първите стъпки към реализация на икономическия живот. Вярвам, че ще бъдем подкрепени от всички, които не са безразлични към бъдещето на нашата страна. Благодаря на всички в ляво и от центъра на тази зала за подкрепата. Благодаря и на тези в дясно в името на доброто на българските граждани. Ще продължа да разчитам на вашата подкрепа", завърши отчета си Орешарски.