19 352 нови автомобила са били продадени през миналата година у нас. Това е спад спрямо 2012 г., но съвсем малък - с 0,3%. В абсолютно изражение това прави 67 автомобила.

Само за декември 2013 г. са били продадени над 2000 нови коли, сочат данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители.

Пикът в търговията на автомобили у нас е бил през 2007 г.,

когато в България са купени над 55 хил. нови коли. Сегашното ниво на продажби ни доближава до нивото на търговията с автомобили у нас преди 20 години, когато през 1992-93 г. са били продадени средно по около 19 500 нови коли.

От януари до декември м.г. на пазара на нови автомобили в ЕС са били продадени над 11,8 млн. нови коли, което обаче е спад в сравнение с предходната година от 1,7%.

От страните членки на ЕС най-много автомобили през миналата година са продадени в Германия - над 3 млн. броя.

Във Великобритания са продадени малко над 2 млн. автомобила, във Франция - около 1,8 млн., в Италия - около 1,4 млн., в Испания - около 700 хил., в Холандия - малко над 500 хил.

Най-значителен ръст в продажбата на нови коли през миналата година в рамките на ЕС е отбелязан в Естония - 13%. Следват Португалия - ръст от 11%, Великобритания - ръст от 10,8%, Полша и Унгария - ръст от около 6%.

Най-много се е свил пазарът на нови коли в Кипър - минус 35%, в Холандия - минус 17%, в Румъния - минус 13%.
Страните, в които са продадени най-малко нови коли за 2013 г. са Кипър и Латвия - по около 10 хил.

Автомобилната индустрия продължава да бъде от първостепенно значение за ЕС, където е концентрирано около 1/4 от световното производство на автомобили.
В автомобилостроенето са ангажирани около 5% от работещите европейци, като само в Германия делът на производството на автомобили достига около 20% от цялата промишленост на страната.