От тефтерчето на Златанов лъсна една уродлива истина за предишното управление на държавата. Това каза депутатът от Коалиция за България Екатерина Заякова при обсъждане на доклада на временната комисия в НС.

Кои са доказателствата, че под председателството на Филип Златанов комисията e служила единствено за поръчки. Заякова, която е член на комисията, посочи, че могат да се направят няколко извода. Първият е за двойственият стандарт. Тя каза, че 79% от 868-те преписки за трите години са разгледани извън срока по закон и то със забавяне година повече. 103 бр. решения са взети, за 49 има особено мнение, 92 са отменени впоследствие от съда, само 11 са влезли в сила, а за този период комисията е изхарчила 3 540 000 лв.

За трите години от работата на КПУКИ, временната депутатска комисия установила 100% успеваемост на преписките и ефективност, съобразно указанията и отметките в тефтерчето на Златанов. "Да, указанията са изпълнени на 100%", каза Екатерина Заякова.

БГНЕС припомня, че в изводите от доклада на анкетната комисия става ясно, че бившият шеф на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) Филип Златанов е действал според нарежданията на съпартийката му Искра Фидосова.

В доклада се посочва още, че от изнесените данни на прокуратурата относно лицата, присъстващи в личния тефтер на председателя Филип Златанов, заканите "да се оправи", "да се удари", "да се изчака", "бързо" и т.н., записани срещу конкретни имена, отговарят на решенията, които КПУКИ е взимала, с малки изключения.

Напълно отговарящи на записаното в тефтера са следните имена:

- Венцислав Куткудейски - кмет на с. Медковец, община Монтана - записано в личния тефтер е "изчакваме с 2-3 месеца (И.Ф. е казала в началото на септември)". Решението на КПУКИ да не установи конфликт на интереси, взето на 30.08.2012 г., т.е. 5 месеца след образуване на преписката;

- Марио Шиваров - общински съветник в община Варна - записано в личния тефтер е "Шиваров - четвъртък - лично - ЦЦ";

- Мустафа Еюпов - кмет на с. Кръстава, община Велинград - записано в личния тефтер е "да има конфликт" - изпълнено (Реш. № 153 на КПУКИ);

- Кметът на с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана - Цветан Петров - записано в личния тефтер е "да няма конфликт" (Реш. № 125 на КПУКИ за прекратяване);

- Пламен Макавеев Петков (няма сигнал срещу него в комисията, но присъства в тефтера на председателя на КПУКИ) - кандидат за кмет на община Чипровци, област Монтана - записано в личния тефтер "да се удари" - не успява да спечели изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2013 г. Само 17 гласа разлика от спечелилия кандидат на ПП ГЕРБ (Анатоли Петров Първанов, ПП "ГЕРБ" - 1248 гласа; Пламен Макавеев Петков, КП "За община Чипровци /СДС, ДСБ, БНД/", "Съюз на Демократичните Сили", "Демократи за Силна България", "Българска Нова Демокрация" - 1231 гласа);

- Иван Недков - кмет на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив - записано в личния тефтер "да се оправи" и "оправен е" - Реш. № 77 на КПУКИ за прекратяване;

- Румен Арнаудов - кмет на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград - записано в личния тефтер "да се оправи" - Реш. № 150, не е установен конфликт на интереси;

- Ангел Семерджиев - председател на ДКЕВР - записано в личния тефтер е "ударен" - Реш. № 216 на КПУКИ за установяване на конфликт на интереси;

- Емил Димитров, депутат от ПП ГЕРБ - записано в личния тефтер е "Емил Димитров има 2 решения за конфликт на интереси ?" за Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето и Закона за изменение и допълнение на Закона тютюна и тютюневите изделия; "Емил Димитров стоп", "Емил Димитров да се удари след около месец и половина";

- Вяра Петрова, депутат от ГЕРБ - записано в личния тефтер е "Комисията на Яне Янев е гледала на заседание въпроса за Вяра Петрова, депутат от ГЕРБ, да отива за становище - Манолова, Янев, едно копие за мен", "ще идва на 21 за прослушване", "Вяра Петрова, гледам си го" и "Вяра Петрова да се удари".

В изводите от доклада на анкетната комисия се посочва, че сега действащият закон създава правна рамка и процедури, които позволяват прекалено голяма концентрация на правомощия на председателя на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, при липсата на контролен механизъм върху предприетите от него и комисията действия. Според депутатите е необходимо да се създаде механизъм за повишено обществено доверие в избора на председател и членове на комисията, и въвеждане на граждански контрол върху работата на комисията, а членовете на комисията следва да се избират, съответно назначават след проведена публична процедура.

Депутатите смятат, че е необходимо да се предприемат законодателни инициативи, които да елиминират възможностите за субективизъм, непрозрачност и необективност при събирането на доказателства и произнасянето на комисията. Необходимо е да се повиши превенцията, която комисията следва да оказва спрямо лицата, заемащи публична длъжност.