Всички чиновници ще минават на текущи тестове. Резултатите от тях ще определят кои ще бъдат повишени в ранг или длъжност и кои не.

Това е предвидено в правителствена стратегия за административна реформа, подготвена от вицепремиера Даниела Бобева.

Подборът на главни секретари, директори и шефове на отдели във ведомствата ще става задължително с конкурентен конкурс, предвижда още стратегията, пише "24 часа".

Правителството ще върне и централизираните конкурси за подбор на новопостъпващи в администрацията служители, които бяха въведени от управлението на тройната коалиция.