В МВР и в ДАНС не са изготвяни искания за СРС спрямо бившия президент Георги Първанов, бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия вътрешен министър Румен Петков, заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев.
"За да отпаднат всякакви съмнения, че може да има искане по друго лице и в хода на това искане да са получени такива данни, заявявам, че нито в МВР, нито в ДАНС е постъпвала подобна на отразените в медиите информация." „По време на сегашното правителство не е събирана, не се събира и няма да се събира информация за политици, политически партии, политически процеси"- беше категоричен вицепремиерът и вътрешен министър.
„Ако има конкретни данни, факти и обстоятелства, които да навеждат на това, че лице или частна структура е извършвала такива действия, би следвало да бъдат подадени на компетентните органи, за да се извърши разследване. Държавата няма и няма и да има пръст в такива процеси", добави министър Йовчев.