16 088 ученици в 12-и клас от 213 профилирани, общообразователни и професионални училища от цялата страна ще участват утре в изследването за нивото на знания и практически умения по математика в края на гимназиалния етап, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани само за анализи и последващи мерки за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

Ако обаче ученикът желае да научи резултатите от представянето си, той ще може да направи това чрез специален номер, който ще попълни преди започване на изследването.

Задачите ще са от три типа: с 4 възможни отговора, от които 1 е правилен, с кратък словесен или числов отговор, без привеждане на решение и с отворен отговор, за които се очаква решение. Ще има и задачи с практико-приложен характер. Проверката на работите ще се извърши от регионална комисия, а не от преподаващия учител.

Обобщените резултати от изследването ще бъдат представени в средата на февруари 2014 г. Диагностицирането на знанията и уменията по математика на зрелостниците е породено от нарастващата необходимост от подготовката на млади хора за продължаване на образованието в инженерни и икономически специалности – кадри, за които изпитва потребност пазарът на труда. Чрез изследването по математика ще бъдат обхванати между 10 и 20% от учениците от випуска, като ще се създаде възможност за съпоставка между резултатите от обучението на учениците по математика при профилирана и при професионална подготовка, както и между резултатите на училищата от един и същи вид в различните региони.

Подобно изследване е предвидено през месец юни 2014 г. и за ученици в 11. клас. Изследванията ще се правят върху изучавания материал по математика от задължителното обучение в гимназиалния етап от 8. до 11. клас включително.