Ипотечните кредити да могат да се погасяват предсрочно при символична такса, както потребителските, приеха на първо четене депутатите.
Депутатът от БСП Румен Гечев обясни принципа на промяната: "Във връзка с таксата за предсрочно погасяване на кредитите, която касае ипотечните кредити, изискването за такива такси трябва да е свързано с максимален срок от до една година. Второ - ние искаме тази такса за предсрочно погасяване да слезе на равнището от нула до един процент, тъй като считаме, че сегашната практика позволява тези такси да бъдат около и над пет процента в някои банки. Фактически правят кредитополучателите крепостно обвързани с определена банка, което ограничава пазарната конкуренция."
Парламентът реши още институциите, извършващи обмяна на валута или сделки с финансови инструменти, да се регистрират само в Националната агенция за приходите като обменни бюра. Те ще бъдат лицензирани от Комисията за финансов надзор като инвестиционни посредници, но няма да подлежат на регистрация в Българската народна банка.