Сметната палата ще прави одит на най-големия дарител на МВР - полицейска фирма "Безконтактни мултиплексорни вериги" (БМВ) ЕООД.

Сметната палата представи одитната си програма за 2014 г. Заложили сме в програмата си 466 одитни задачи, каза председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. За одита на МВР, той обясни, че е направило впечатление при одита на МВР, че фирмата е основен дарител на МВР и тези финансови взаимоотношения там са доста странни. Тя никога не е била обект на одит. Смятаме, че финансовият ресурс и тези взаимоотношения в МВР заслужават сериозна проверка и оценка и там има доста рискови неща, които заслужават внимание.

Сред одитите, които предстоят, са и за дейността по оказване на спешната медицинска помощ. Ще бъде направен и одит на Метрополитен. Предвиден е и одит на Български пощи, където не е правен досега одит от Сметната палата. При одитите за съответствие ще се акцентира върху институции като АПИ, Агенция по вписването и др.