В последните дни отново сме свидетели на опити за намеса от страна на представители на политическата власт в работата на съдебната. Това заявяват от Съюза на съдиите в България в свое становище.

В свои изявления министър-председателят на Република България пред медиите препоръча на прокуратурата да повдигне обвинения на лица, свързани с т.нар. разработка "Червеите", взе отношение по вината им и отговорността, която трябва да понесат, заявяват съдиите .

В декларация, прочетена от трибуната на Народното събрание от името на парламентарната група на политическата партия ГЕРБ, се правят недопустими внушения, че правосъдните органи в България са "подопечни" на опозиционна политическа партия, че потвърдената на втора инстанция осъдителна присъда срещу Цветан Цветанов е сравнима с присъдите на Народния съд. Подобна политическа проява на управляваща партия може да се схване като опит за въздействие върху върховната съдебна инстанция по висящ съдебен процес и за дискредитиране на независимостта на съда като базисна ценност на правовата държава.

Съюзът на съдиите в България изразява отново принципното си становище за дължимото поведение на представителите на изпълнителната и законодателната власт, което произтича от принципа на независимост на съдебната власт. Този основополагащ конституционен принцип изисква въздържане от страна на представителите на другите две власти от всякакви действия, които биха могли да бъдат възприети като намеса в осъществяването от страна на органите на съдебната власт на техните функции. Публичните изявления на високопоставени представители на изпълнителната и законодателната власт, в които се съдържат предварителни заключения за извършени престъпления, определя се кои лица следва да бъдат задължително оправдани и кои да бъдат привлечени към наказателна отговорност, като се посочват и обстоятелствата, с които да бъде съобразен размерът на наказанието им, представляват заплаха за правовата държава. Всички тези въпроси са от компетентността на органите на съдебната власт – прокуратурата и съда, а в конкретните случаи решаването им е предстоящо по съответния процесуален ред. България вече е осъждана от Европейския съд по правата на човека за подобни изказвания, които поставят под съмнение презумпцията за невинност и правото на справедлив процес на всеки гражданин. Основна цел на изпълнението на осъдителните решения е установените нарушения на човешките права и намесата в работата на съдебната влaст повече никога да не се повтарят, заявяват съдиите.

Припомняме, че представителите на изпълнителната и законодателната власт разполагат с други легитимни и ефективни средства да съдействат за установяването на принципите на правовата държава и ефективността на съдебната власт. Дължимите действия в тази насока са осигуряването на необходимите законодателни промени за осъществяване на действителна съдебна реформа и придържането към държавнически подход при конституирането на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. От изпълнението на тези политически ангажименти към съдебната власт пряко зависят и доброто й управление, и недопускането на порочни практики в дейността на прокуратурата и съдилищата, се казва в становището на ССД.