Европейската комисия одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата програма за граничните региони в България и Румъния.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за Румъния и България. Програмата ще превърне 15 гранични региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще ги направи по-привлекателни за посещения и инвестиции. Общата стойност на инвестициите по програмата надхвърля 258 милиона евро, като финансирането от страна на Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от ЕК.

Сред основните приоритети са подобряване на връзките и повишаване на квалификацията на жителите на региона. Interreg цели да увеличи капацитета за управление на рисковете от бедствия в района, както и да го интегрира по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

От българска страна, в програмата участват Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

"Хората, които живеят в тези гранични региони между България и Румъния, ще извлекат пряка полза от програмата, която приехме днес. Това е област от политиката на ЕС, в която съвместната работа и разрешаването на общите проблеми са от съществено значение. Налице са и значителни възможности, предлагани от близостта до река Дунав и Черно море. Тази програма, както и свързаните с нея проекти, ще помогнат на местните общности да се възползват от всички тези предимства", заяви комисар Корина Крецу.