Кухата фирма „Брал” на Емил Дерменджиев дърпа по 150 г злато на ден от Струма. Тя ударно добива не баластра, а злато от коритото на река Струма край Кюстендил. Това заяви за вестник „Вяра” главният инженер на „Напоителни системи” – Дупница Виктор Мантарков. Нанесените поразии са за над 600 000 лв. При порой по незаконно издълбаните канали Струма може да отнесе селата Коняво и Гирчевци.
Фирмата обаче е куха, не разполага с финансов ресурс, управителят Емил Дермеджиев е гол като пушка, гърба му пази един от най-богатите бизнесмени в страната от Банкя Даниел Радев, собственик на РДП-София, която разполага с концесия за добив на инертни материали в реката и в момента копае край Бобошево.

Пет проверки с представители на Междуведомствената комисия, полицията и прокуратурата в Кюстендил са били на място и са установили престъплението, резултатът са няколко символични глоби, а фирмата продължава да копае.

Скандалът не е от вчера, а от май месец миналата година и пред този факт си затварят очите както служителите от Басейнова дирекция-Благоевград, така също полицията и Окръжна прокуратура-Кюстендил. Коритото на реката е превърнато в лунен пейзаж.

Реката е разкопана незаконно, оформени са диги, които застрашават да потопят две кюстендилски села при потоп – Коняво и Гирчевци. При съвместна проверка на Междуведомствена комисия на място на 23 януари са установени съоръжения за добив на злато. Вместо например пресевна инсталация реката е осяна с гумени съоръжения, по които полепва злато.

На ден могат да се изкарат по 100-150 г от благородния метал. Съсипаният участък е с дължина от около 2,2 км, нанесените щети на „Напоителни системи” надхвърлят 600 000 лв. Най-странното е, че главният инженер на „Напоителни системи” Мантарков е уведомил полицията, прокуратурата и областния управител още миналата година. Нито една от институциите не е предприела мерки, а ситуацията около реката става все по-плачевна с всеки изминал ден.

„Фирма „Брал” продължава да не спазва ограничителните условия на разрешителното по всички показатели. В момента на проверката служители на фирмата пресяваха с три мобилни сеялки инертни материали. Повторно във вече заравнени преди това участъци. От последната проверка до момента няма заравнени терени и възстановени нови участъци, а стари заравнени се прекопават отново. На място се наблюдават страшни и многобройни изкопи с дълбочина 4 м в бермата между лявата дига и водното течение, разположени перпендикулярно на речното корито с дължина 10-12 м. При евентуален порой реката може да отнесе селата чрез тях, те са като канали и насочват водата към населените места. Отнетата при изкопните работи земна маса е насипвана успоредно на изкопите с височина около 5 м. При извършване на изкопните дейности са премахнати или затрупани изградените по проект предпазни бетонни елементи – буни. В границите на изградената корекция е разположена тежка земекопна техника – 3 багера, един булдозер, три специализирани камиона, три пресевни инсталации, дизелови помпени агрегати. От всичко е видно, че фирмата добива разсипно злато чрез изкопаване на дълбочина около 4 м и пресяване на отложените в бермата наноси”, категоричен е главният инженер на „Напоителни системи” Мантарков.

За всичко това са се уверили членовете на Междуведомствената комисия с председател Ясен Плачков – главен експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация-Кюстендил, и инж. Антон Станоев – началник-група ПКПД, РД ПБЗН-Кюстендил, инж. Красимир Кулев – ст. инспектор, д-я „Контрол”, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Бл-д, инж. Диана Ванкова – главен експерт, РИОСВ-Перник, Ивайло Амзов – р-л звено ХТР- Кюстендил, „Напоителни системи” ЕАД, клон Струма-Места. Съсипаният участък е отразен и в протоколи на областния управител на Кюстендил Виктор Янев, който е сигнализирал прокуратурата, която е била сезирана и от предишния губернатор Иван Каракашки.

Междуведомствената комисия е направила предписания до собствениците и контролните органи за предприемане на действия по компетентност. В тази връзка от получени от Басейнова дирекция-Благоевград документи е видно, че изкопно-насипни дейности на участъка са извършени от фирма „Брал” – София. Именно от Басейнова дирекция-Благоевград тръгват безобразията, защото оттам фирмата разполага с разрешително за ползване на водния обект на 25.01.2013 г. с цел изземване на наносни отложения за подравняване на бермата и привеждането й в съответствие с проектните изисквания.

Разрешителното е за добив на баластра, а фирмата изкарва злато вече втора година. Най-странното е, че инспекторите от Басейнова дирекция, вместо да изгонят фирмата и да я дадат на прокуратурата, я галят с актове за установени административни нарушения, които не надхвърлят сумата от 2000 лв. Въз основа на констатирани от проверките на дирекцията нарушения има изготвени пет акта, издадено наказателно постановление и изпратено писмо с предписание за незабавно спиране на дейностите по издаденото разрешително и привеждане на напречния профил на лявата берма в проектния й вид в срок до 09.2014 г.

Служителите както в Басейнова дирекция, така и в „Напоителни системи” са наясно, че „Брал” е куха фирма и в нея няма никакви средства, капитали и ресурс. Начело на фирмата стои Емил Росенов Дерменджиев.

Очаква се прокуратурата да провери дали зад него стои фирма РДП-София, която притежава концесия за добив на инертни материали по река Струма и в момента работи в района на Бобошево, настояват жителите на селата и на хората от Бобошево, съобщи гл. инж. Мантарков. „Хората в очите ми казват: „Ти с кого си тръгнал да се бориш, това са опасни хора. Те са протежирани от най-високи места, обикновено от полицията и прокуратурата.”

Справка в Търговския регистър сочи, че зад нея стои Даниел Радев. Радев е от Банкя. Освен тези две фирми има още две-три златотърсачески групи по течението на река Струма и река Елешница. Само преди две години с решение на Министерството на околната среда и водите беше спряно издаването на разрешителни за добив на злото в река Струма и притоците й. Въпреки това нерегламентираният добив на насипно злато продължава с пълна пара. В района на село Невестино реката е превърната в златотърсаческа площадка.

По сигнал на еколози бе заловен екип златотърсачи на фирма ЕТ „Камелия 99” в близост до Нов чифлик. Те действали на същия принцип както фирма „Брал” – загребват речен пясък и го прекарват през сита, монтирани върху камион. Златният прашец полепва по гумената повърхност, а излишната маса се изсипва, но не в коритото, а на брега. Дневният добив на фирма ЕТ „Камели 99” възлиза на 300 г. За 3 месеца печалбата излиза 500 000 лв., категорични са еколозите.

От Басейнова дирекция-Благоевград са ги ужилили с 2000 лв. глоба за незаконния добив. Случаят е изпратен в Районна прокуратура-Кюстендил, където прашасва.

Около реката са зейнали огромни ями, брегът е залят с тонове пръст и всичко това е за сметка на „Напоителни системи”, щетите възлизат на 1 000 000 лв. Най-големи са пораженията около Шишковци. Еколожката на община Кюстендил Ирина Велкова е категорична, че през 2006-2007 г. администрацията не е издавала разрешения за добив на инертни материали. Всичко тръгва от Басейнова дирекция-Благоевград. Оттам няма нито една фирма, която да се е сдобила с разрешение за злато, но най-малко 5 са фирмите, които ровят за злато по снагата на Струма.

Порочната практика е предоставяне на разрешително за добив на инертни материали, вместо това започва ударен добив за злато, което нанася щети за милиони. Нито една фирма досега не си е платила глобата. В съда те отпадат, а често даже не се стига и до съд. А санкциите са символични – между 5 и 10 хил. лв. Златотърсачите обаче ровят и ден, и нощ.

„Единственото обяснение е, че златотърсачите си плащат здраво, за да разсипват природата. За незаконен добив на баластра глобата е от 10 000 до 50 000 лв., а златотърсаческата фирма на Дерменджиев е ударена с един акт от 2000 лв. Добивът на злато е забранен, но не е отменен и фирмата работи и ден, и нощ”, коментират хората.

Според еколози на ден от река Струма могат да се извадят до 300 г, а печалбите за 3 месеца тръгват от 500 000 лв. Безобразията тръгват от Басейнова дирекция-Благоевград, начело на която стои Чавдар Молов, който беше потърсен за коментар, но се оказа, че е в болничен. Той е член на ДПС, назначен от правителството на Орешарски. Болничният му изтича на 17 февруари. Той запазва правото си да даде отговор на обвиненията към представляваната от него институция.

„Сега най-нормално е той да понесе отговорността за съсипаното трасе на река Струма, чието възстановяване ще коства на „Напоителни системи” милиони левове”, категорични са еколози.

Опит за контакт с новия шеф на „Напоителни системи”-София Ивайло Първанов показа, че и той е в болничен.

„Стресът от картината, която завари, и жестоките наводнения, които заляха България, му се отразиха зле, но той бързо се възстановява”, казаха негови служители. Първанов е издал заповед за последен оглед на река Струма и окомплектоване на папка, която шефът на „Напоителни системи” Струма-Места Иво Иванов да внесе лично в кюстендилската прокуратура.