Момчетата, които са родени в тежки за страната времена най-често доживяват до дълбока старост, а и имат повече деца. Този извод правят фински учени чрез сравнителен анализ.

Изследователите са изучили църковните регистри на новородените в периода 1790–1870 г. и са установили, че в тежки за страната времена (военни конфликти, икономически кризи, епидемии, природни бедствия) съотношението на половете при раждането и било в полза на момиченцата. Момченца се раждали с 8% по-малко, но за сметка на това те по-често доживявали до полова зрялост в сравнение с родените през спокойни и сити години. Освен това юношите, чието детство било преминало в лишения, имали средно на 4% повече синове и дъщери.

Тези данни позволяват да се предположи, че в неблагоприятни периоди момчетата се раждат по-силни, отколкото обикновено, а по-нежизнеспособните деца, за съжаление на родителите, са били подлагани на природен аборт, констатират учените.