Дори да правиш най-добрите франзелки във Франция, пак може да попаднеш под ударите на закона. В това се убеди националният шампион Стефан Казнав, който работи неуморно в бутиковата си пекарна в Сен-Пол-ле-Дакс в департамента Ланд, съобщават френските медии.

Казнав получава съдебно известие, в което, съвсем официално, му се нарежда да затваря хлебарницата поне веднъж седмично. "Креасион Казнав" е отворена всеки ден от 6:30 до 20 ч., а в събота и неделя отваря половин час по-късно.

Клиенти не липсват, но въпреки натоварения график, всички 22-ма служители на хлебарницата почиват по 2 дни в седмицата, както изисква националният закон.

Казнав обаче не спазва регионално правило от 1999 година. То разрешава на хлебарите да работят по 7 дни в седмицата, но ги задължава да спират продажбите поне един път в седмицата за 24 часа.

Абсурдният закон в стил "Параграф 22" може да струва на майстор Казнав солена глоба. Инспекцията по труда вече го е предупреждавала два пъти, но той не си е взел бележка.

Сега човекът, който миналата година грабна приза за най-вкусна традиционна багета, трябва да направи избор - да нарушава закона и да понася глоби, или да се съобрази с него и да уволнява служители.

И в двата случая е преценил, че ще понесе сериозни загуби. Казнав изчислява, че спазването на правилото ще му струва 250 хиляди евро, макар че не уточнява дали сумата е за годишен период.

Остава отворен въпросът как властите са се натъкнали на "прегрешенията" на хлебаря и дали зад натиска от страна на властите не стоят ревниви конкуренти.