Печалбата на Теленор България преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за цялата 2014 г. се е увеличила с 8,5% на годишна база и достига 243,8 млн. лв., съобщи телеком операторът.
Печалбата за последното тримесечие е нараснала с 18,4%, спрямо същия период на предходната година, и възлиза на 57,6 млн. лв., най-вече в резултат от подобреното управление на разходите на компанията.
Общите приходи на Теленор за последните три месеца на 2014 г. са се увеличи с 1,4% до 167,6 млн. лв., а приходите от услуги бележат ръст от 4,2%, благодарение на по-доброто представяне на компанията в сегмента на частните потребители.

Като цяло за годината, Теленор отчита приходи в размер на 637,6 млн. лв., което е спад от 3,7% спрямо 2013 г. Приходите на Теленор от услуги за пренос на данни са нараснали с 35,1% през четвъртото тримесечие, в сравнение със същия период на 2013 г., благодарение на засиления фокус върху мобилния интернет.
Към края на тримесечието, общата клиентска база на оператора достигна 3,9 милиона или с 2,4% по-малко от края на 2013 г. Клиентите на абонаментните програми надминават 2,7 милиона и към края на 2014 г. представляват над 70% от всички клиенти на компанията.
Броят на клиентите на предплатените услуги на оператора отбеляза спад от 8,5% в сравнение с последното тримесечие на 2013 г., най-вече в резултат от проведената консолидация на предплатените планове на компанията.
Средното месечно потребление на абонат през последното тримесечие на 2014 г. е на нивото от година по-рано, докато средният приход от абонат за тримесечието достигна 11,50 лв., което е ръст от 4,1% на годишна база.