Обсъждат се и ще бъдат заложени за изпълнение нови мерки за защита на децата в интернет, сред които включване на темата в учебните програми и подготовка на специалисти. Това съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева на дискусия „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?”, по повод 12-ия международен Ден за безопасен интернет.
Предвиждат се също обучения за работещите в образователната среда по превенция на агресията и повишаване на знанията и уменията им, както и мерки за повишаване на информираността на родителите и децата за опасностите в глобалната мрежа и възможностите за сигнализиране в случай на опасност.
Към Националния съвет за закрила на детето ще бъде създадена работна група, която да направи анализ на случаите на деца, станали жертва в интернет, да идентифицира най-често срещаните форми на насилие, да обсъди и предложи възможностите за преодоляването им и мерките, които трябва да бъдат предприети. В работната група ще бъдат поканени за участие представители на ДАЗД, МОН, Горещата линия за безопасен интернет и Дирекция „Киберпрестъпност”, съобщи председателят на ДАЗД.
„Безспорно е, че децата все по-рано  започват да ползват интернет и това ни задължава да дадем гаранциите, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще бъдат в безопасна, сигурна, вълнуваща, образователна среда, среда на приятели и океан от знания. Можем да постигнем това с партньорство, съвместна работа между държавните институции, неправителствените организации, медиите и представителите на бизнеса”, каза Ева Жечева.
Вече създаденият Обществен съвет за безопасен интернет е добър инструмент, който даде възможност да се координират усилията. Предприети са стъпки, които осигуряват ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет, посочи Жечева, която е зам.-председател на Съвета.
В Националния план за превенция на насилието 2012-2014 г. са заложени дейности за гарантиране на безопасността на децата. Създадени са също Национална система за сигнализиране от деца и гореща линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, както и взаимодействие с партньорските линии в други държави.
„Това са важни стъпки, които извеждат България сред водещите страни, в осигуряването на ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет”, подчерта Жечева.
През миналата година на горещата линия към Националния център за безопасен интернет са получени 2166 сигнала, от които 169 за детска порнография и 41 за подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба. Психолозите, които работят на линията, са провели 276 консултации за решаване на проблеми, с които са се сблъскали деца в интернет пространството, съобщи Георги Апостолов – координатор на центъра.
На първо място в работата на центъра е превенцията. През изминалата година са обучени стотици учители, педагогически съветници, психолози, които извършват образователна дейност за онлайн безопасност в много градове в страната
„Единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, включващи превенция, може да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн”, заяви във видео обръщение към участниците в дискусията българският депутат в Европейския парламент Мария Габриел.