Прокуратурата днес излезе със съобщение, в което потвърди за незаконно подслушване от длъжностни лица в МВР, но заяви, че няма никакви данни "СРС да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо участвали в протести, каквито твърдения се появиха в публичното пространство".

На 13 ноември 2014 г. главният прокурор е издал разпореждане за извършване на проверка в Дирекция „Сигурност“ на МВР. Проверката е била осъществена от екип от 7 прокурори, като освен посочената дирекция, са обхванати и дирекциите „Информация и архив“ и „Инспекторат“ на МВР (само по отношение на дейността по Закона за СРС).

"Резултатите от проверката са обективирани в доклад, представен на главния прокурор. Той съдържа съответни препоръки и на 26.01.2015 г. пълно копие от него е било изпратено на министъра на вътрешните работи. Докладът съдържа и предложения за изпращането му на Софийска градска прокуратура, с оглед на констатирани данни за престъпления по чл. 284в НК (противозаконно разрешаване или прилагане на СРС), както и по чл. 282 НК, извършени от длъжностни лица. С оглед на това, СГП осъществява определени действия по разследване", се посочва в съобщението на прокуратурата. Според чл.282 от НК длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

"Разследването обхваща и начина на искане, разрешаване и прилагане на СРС по конкретно оперативно дело с условно наименование „Червей“. То касае действия на служители на МВР, осъществяващи нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Проверяващият екип е установил, че обект на СРС е била АИС (автоматизираната информационна система), като общият срок на разрешеното СРС е бил 300 дни – над срока по закон.

Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо участвали в протести, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Обектът на СРС, разрешаването му (мотиви, срок), начинът на прилагане, както и съответствието им с разпоредбите на ЗСРС подлежат на детайлно изясняване, с оглед преценка за евентуални престъпления", заявяват още от прокуратурата.

В съобщението се отбелязва също, че през 2014 г., по утвърден план, са извършвани проверки за спазване на разпоредбите на Закона за СРС в служба „Военна информация“, а след това и в служба „Военна полиция“. Всяка от проверките завършва с доклад на проверяващия екип прокурори, с отразени в него констатации и препоръки. Докладите относно посочените две служби са изпратени на министъра на отбраната и на ръководителите им.