Избягалият в Сърбия банкер Цветан Василев продаде под носа на държавата ключов актив от бизнес империята си – стъкларския завод „Рубин” в Плевен. Сделката е на стойност 25 млн. лева, съобщава „Преса”.

В края на 2014 г., сградите, оборудването и земята са придобити от новоучреденото дружество „Рубин пропърти”, след което са апортирани в капитала му. Акционерите в него са „Кепитъл инвестмънт” (с 99% участие) и физическото лице Йосиф Леон Уизел, който държи една акция. 99% от „Кепитъл инвестмънт” се притежават от 33-годишния Антоний Иванов, който е изпълнителен директор на „Рубин пропърти”.

За него няма данни, че има опит в индустрията. В регистрите Иванов фигурира само като собственик на „Про трейд България” – фирма с никакви приходи и 8000 лв. активи.

Стъкларският завод в Плевен беше съвестна инвестиция на Цветан Василев и бизнесмена Богомил Манчев. Собственикът на КТБ купи предприятието през 2012 г. чрез близки до него фирми. Манчев влезе в „Рубин” през 2013 г. Към есента на 2014 Василев притежаваше 80% от завода чрез „Витро инвест”. Крайният собственик на „Витро инвест” е ключовата компания на Цветан Василев „Технологичен център – Институт по микроелектроника”, която дължи над 300 млн. лв. на затворената КТБ. Продажбата на завод „Рубин” означава, че синдиците на банката трудно ще съберат парите на кредиторите при предстоящата процедура по несъстоятелност.

Завод „Рубин” работи добре в последната година, има поръчки и в него са заети близо 500 души.