Софийският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на първоинстанционния Софийски градски съд (СГС) от 29. 05. 2014 г. по делото срещу Цветанов за отказаните СРС-та.

С нея Цветанов бе признат за виновен по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу 3 лица и получи 4 години лишаване от свобода при първоначален "общ" режим, както и забрана за заемане на длъжност в държавната администрация за срок от 5 години, завяват от съда.

САС намира присъдата на СГС за правилна и законосъобразна и я потвърждава изцяло. Решението на САС подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.