Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване изпрати протестно писмо до медиите, по повод манипулативно поднесени публикации в изданията на "Икономедия" ("Капитал" и "Дневник") от 07-13.02.2015 г. и 30.01.2015 г.

Общественият интерес и регулаторната дейност в областта на
допълнителното пенсионно осигуряване са ключови и всяка една позиция, изразена
едностранчиво допринася единствено за уронване на доверието и стабилността на
пенсионната система като цяло, пишат от асоциацията.

И уточняват: Публикуването на анализи по частични данни за портфейлите на управляваните пенсионни фондове, извадени от контекста на целия портфейл на съответния пенсионен фонд биха могли да създадат грешно и недостоверно впечатление за общите характеристики на портфейла, като географска и браншова диверсификация, разпределение на риска по кредитни рейтинги, валутна структура и др.

Считаме, че умишлено се създава мнение в широката общественост за системни
нарушения в работата на пенсионносигурителните дружества, КФН и опосредствано на банките попечители и уронване на авторитета им с неясна за нас цел.
Не желаем да участваме и да бъдем въвличани в разразилите се напоследък спорове между същата издателска група и КФН. Считаме, че мястото за решаването на този спор е в съда, пишат от асоциацията.

Документът е подписан от шефовете на всички пенсионни фондове в България.