Да не се допуска семейно подпомагане за родители, които изоставят децата си, да се гарантира равнопоставеност между децата, засилване на възможността, когато би могло семейните помощи за деца да се изплащат в натура.

Това са част от основните цели в промените, които се предвиждат в Закона за семейни помощи за деца, които вицепремиерът Ивайло Калфин представи днес.

Най-общо казано целта на тези промени е да се стимулира отговорното родителство. "Промените в закона, които ще предложим на парламента не са малко. Променят се доста неща, включително и философията за семейното подпомагане за деца. Целта на тези промени е да се подобри сега действащата система", уточни вицепремиерът.

Той подчерта, че проблемът с непълнолетното родителство стои, а в промените е предвиден инструмент за намаляване на това явление. Освен това се засилва задължението за образованието, насърчаване на отговорното родителство и повишаване на ефективността на изразходваните средства. Системата за семейни помощи за деца няма амбицията да осигури издръжката, тя подпомага, каза Калфин.

Той коментира и тема, която бе доста дебатирана в пространството, а именно "детските" да се изплащат в натура. Майки под 18 години ще получава помощите в натура, но тези, които посещават училище и завършват годините може да получават допълнителна сума, каза Калфин. Той даде статистика, която сочи, че 4841 семейства са с прекъснати детски, поради това, че децата им не ходят на училище.

Според Калфин, освен това, е разумно семейства с по-ниски доходи да взимат по-големи помощи. Семейства с три деца ще бъдат стимулирани повече, отколкото останалите.

От своя страна директорът на дирекция "Социално включване" Елена Кременлиева поясни как ще се насърчава отговорното родителство. Държавата подкрепя семейства с деца, но основните права и задължения са на родителите и основната отговорност също е тяхна. Родителите, които често пътуват извън страната няма да взимат семейни помощи, каза тя.

По нейни думи се предлага помощите в натура да са задължителни при неполагане на грижи за детето от родителите, неизползване на помощта по предназначение, майката е непълнолетна или ако родителите не полагат грижи за детето. Кременлиева обясни, че 1351 са непълнолетните майки до 16 години, които получават детски, 3981 пък е броят на непълнолетните майки до 18 г. Тя поясни, че ще се дава еднократна помощ за първокласници, но при нея се въвежда ново основание за връщане на помощта, а именно-ако детето не посещава редовно училище.

От думите й стана ясно, че близо 5 пъти е увеличението на броя начислени помощи за 5 години на жените-студентки. Това, обаче е придружено и с нови изисквания, като например това майката да е записана в редовна форма на обучение преди раждането на детето и детето да не е настанено извън семейството.