Депутати от БСП Лява България внесоха поправки в Кодекса на труда, целящи облекчаване на режима на работа на фирмите- главно на микропредприятията и малките фирми, съобщиха от БСП.

Първото предложение, което засяга всички фирми- е отпадането на задължението за съставяне на графици за ползването на отпуски. С проектозакона се предвижда още възстановяване правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да се даде възможност на млади хора да си намерят работа и да се намали младежката безработица.

С цел облекчаване на дейността на фирмите е и предложението за увеличаване на срока за уведомление на НАП за всеки сключен трудов договор от 3 на 7 дни. От левицата допълват, че 340 000 са микропредприятията и малките фирми, от тях само микропредприятията са 330 000.