Целта на готвените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия е намирането на баланс между сегашната ситуация на пълна либерализация и тоталната регулация на пазара.

Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща с тютюнопроизводители от Североизточна България в Русе, съобщиха от МЗХ.

Той обясни, че промените предвиждат възстановяване на регистъра на тютюнопроизводители и фиксиране на срокове на изкупната кампания. Зам.-министър Абазов заяви, че поради спецификата на суровината често оценяването на качеството на тютюна е субективно, затова връщането на държавните оценители е друга предвиждана промяна.

Ресорният зам.-министър призова тютюнопроизводителите да търсят и други начини за повишаване на доходите си, освен средствата, които получават по националните доплащания. Като пример той посочи възможностите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по която ще могат да кандидатстват за закупуване на сушилни, машини и съоръжения с цел повишаване на конкурентоспособността на стопанства им.

Един от участниците в срещата беше председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев. Той категорично заяви, че МЗХ прави всичко възможно, за да подобри диалога между търговците и тютюнопроизводителите.