Поради липса на консумативи КАТ е спрял издаването на електронни фишове за нарушения по пътищата след заснемане от камерите. Информацията за затрудненията на "Пътна полиция" е публикувана в доклада за заседание на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, проведено на 20 януари, съобщава „Дневник”.
"От 01.10.2014 г. стартира и "ЗМ Система за скорост", като до момента са заснети 6 112 броя нарушители, а са издадени електронни фишове на едва около 20% от тях. Към момента е преустановено издаването на други електронни фишове, поради липса на хартия за разпечатване на електронни фишове и снимка на нарушението, пощенски пликове и тонер", гласи докладът.

Заради проблема МВР не е могло да събере глоби в размер на общо 150 хил. лв.  Според документа за обработката на всяко едно съобщение са необходими тонер, три листа хартия за принтер и един плик за писмо.

"До настоящият момент от системата "ЗМ средна скорост" са генерирани електронни фишове с глоби на стойност над 150 000 лева, а наложените по тях глоби могат да бъдат заплатени единствено след като собствениците/ползвателите на ППС бъдат уведомени за констатираното нарушение, като за момента процесът по уведомяване на нарушителите е преустановен, поради липса на хартия за отпечатване на фишовете, тонер за отпечатване на електронния фиш и съпровождащия го снимков материал, пликове за писма", се казва още в документа.

За решаването на проблема на Главна дирекция "Охранителна полиция" е нужна сумата от около 32 000 лева на година - 420 пакета листа за 2000 лв., 48 000 пощенски плика за известията с обратна разписка до нарушителите за 4800 лв. и още 20 400 по-големи за 1020 лв., както и 240 тонер касети за принтерите за 24 000 лв.

За консумативи на СДВР и ОДМВР били нужни още 111 930 лв.

Като причина за липсата на консумативи се посочва големият ръст в броя на заснетите нарушения и преписки и "разпоредената нулева толерантност към нарушителите на правилата за движение".