Учени намериха цаката на мидата "дрейсена полимор", известна като Зебра, която от години унищожава сладководните риби в Дунав и язовирите „Огоста" и „Овчарица". Това съобщи в Монтана доц. Ангел Цеков от факултета по биология - катедра екология и опазване на околната среда в пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Той е експерт в проект за популяризиране на рибарството и консумацията на риба, който се реализира в Северозападна България.

Мидата, за която се говори от 2006 година насам, продължава да затлачва водни турбини, саваци, шлюзове и тръби за напояване, тъй като се захваща за съоръженията и пречи на движението на водата. Ако не се почиства, тя може да блокира и съоръженията на АЕЦ "Козлодуй", свързани с охладителната система.

Учени от института по зоология са разработили проект за зарибяване на Дунав и язовирите с черен амур, който се храни с мекотелото. Амурът може да намали популацията му значително. Това е и шанс пред рибовъдството – да се отглежда риба, която се храни с мидата.

Успешен опит в това отношение у нас вече има. През 2008 година с развъждане на бял амур в гребния канал в Пловдив е бил решен проблемът със затлачването му с мека растителност. Белят амур се храни с тази растителност и е в състояние да контролира популацията и.

Проектът на учените може да получи финансиране от Европа чрез програмата за рибарство и аквакултури, допълни доц. Ангел Цеков.