Тодор Георгиев - бивш депутат от ГЕРБ и зам.-областен управител е един от кандидатите за овакантените постове на директори на училища и образователни структури в областта, е видно от страницата на Регионалния образователен инспекторат.

Преди да стане политик Георгиев бе директор на СОУ "Д. Талев" в града. Сред кандидатите за директорските постове са и двама директори на вече закрити училища в Добрич, както и бивш общински съветник - Ваня Сърбова, също от ГЕРБ. Желаещите да заемат овакантените директорски постове ще се явяват на писмен тест на 14 януари.