Някои от големите търговски вериги са премахнали т. нар. входни такси за продукти на български производители, които да се предлагат в тяхната мрежа. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).
Други вериги пък са предприели акции в подкрепа на продуктите на родните производители. Това е станало след проведените редица срещи на експерти от МИЕ с производители на храни, браншови организации и с представители на големите търговски вериги. Акцент в разговорите са били отношенията между българските доставчици на различни стоки и хипермаркетите.

"Премахването на входните такси и акциите в подкрепа на българското производство за нас са важни стъпки към подобряването на отношенията при воденето на преговори между доставчиците и търговските вериги, които показват, че въвеждането на добрите търговски практики в бизнес отношенията в тази сфера имат своето място в нашите условия", коментират от МИЕ. По време на проведените срещи е станало ясно, че сближаване на позициите на двете страни е възможно. Поради тази причина от министерството са започнали да проучват опита и на други страни от ЕС като Унгария, Чехия, Франция и др., където въвеждането на различни нормативни регулации в тези отношения вече съществуват.

Все още не е ясно какви точно мерки ще бъдат въведени у нас. От една страна, те могат да бъдат от групата на т. нар. меки регулации, които включват ролята на държавата като модератор, който да стимулира създаването на обществен посредник или комисия по саморегулация. Там представители на вериги и доставчици могат сами да разработят правила, при които търговецът да не може да променя вече договореното и постоянно да изникват нови, неприсъщи за производителя маркетингови разходи, обясняват от МИЕ. Възможно е и съчетаването на тези "меки мерки" с други, "по-твърди", които включват и съответни законови промени за стимулиране на конкурентната среда в сектора. В МИЕ обаче все още няма изготвени конкретни текстове и предложения за промяна в Закона за защита на конкуренцията или друг нормативен акт.