От 1 април 2014 г. потребителите в цяла България ще могат да говорят от домашния си телефон на цената на градски разговор с всички останали фиксирани телефони в техния регион. От 29 януари ефективно влиза в сила и задължителното набиране на 0 и телефонния код преди номера за градските разговори от фиксиран телефон.

Това съобщават от VIVACOM, като посочват, че промените са в изпълнение на Решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) № 2018/04.10.2012.

Решението на КРС изисква телекомът да въведе промяна в телефонните кодове на регионите в цялата страна. От 1 април 2014 г. населените места, чиито телефонни кодове започват с две или три еднакви цифри, се обединяват в един регион с общ код. Това няма да доведе до промяна на телефонните номера на потребителите, а единствено ще добави новия код като задължителна част от номера им. Така абонатите ще говорят на цената на градски разговор с останалите фиксирани номера в техния регион и ще могат да запазят номера си при преместване в друго населено място в същия регион.

От 29 януари ефективно влиза в сила и задължителното набиране на 0 и код на населеното място преди номера за градските разговори от фиксиран телефон. Тази промяна важи още от края на 2010 г., но за да улесни плавния преход между двата начина на набиране, досега VIVACOM предоставяше възможност на абонатите си да избират фиксирани номера от съответното населено място и по двата начина. Това означава, че ако досега потребителите са провеждали разговорите със своите съграждани само с набирането на съответния телефонен номер – например "2345" – сега те ще трябва да добавят 0 + код на населеното място + "2345" – както правят, когато желаят да проведат междуградски разговор. Независимо от промяната в начина на набиране, тези разговори ще продължат да се таксуват като градски.

В сила остават и всички останали преференции за градски разговори и разговори през фиксираната мрежа на VIVACOM, които телекомът предлага. Такива са разговорите с цяла България на цена от 0 стотинки на минута след първоначалната цена от 13 ст., през половината денонощие (между 20.00 вечерта и 8.00 сутринта) и целодневно през събота, неделя и официалните празници; ниската цена за разговори към всички мобилни мрежи в страната; до 3600 включени минути за разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM и с Първа международна група в зависимост от избрания абонаментен план.

Начинът на набиране на спешните номера и 11800 (телефонни справки) не се променя. Те ще продължат да се набират директно, без необходимост от "0" и код на населено място.

До края на месец април 2014 г. при всяко грешно набиране на фиксиран номер, потребителите ще чуват безплатно гласово съобщение, с което VIVACOM ще напомня за въведената промяна. По този начин компанията ще улесни абонатите и ще съдейства за плавния преход към новото набиране на телефонни номера. 

КОДОВЕТЕ ЗА НАБИРАНЕ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ - В УТРЕШНИЯ БРОЙ НА УТРО