Представители на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) започнаха одит и проверки на електроразпределителните дружества и "Топлофикация София" ЕАД, съобщават на сайта на комисията.

Решението за предприетите действия е въз основа на постъпилите в ДКЕВР множество сигнали от граждани и организации за нередности от страна на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО. Днес проверки започнаха и в "ЕРП Златни пясъци" АД и "Топлофикация София" ЕАД.

Одитираният период във всички дружества обхваща пет години и половина, считано от 01.07.2008 г.

Одитите ще продължат четири месеца, като срокът може да бъде удължен въз основа на направените междинни констатации.

В зависимост от тежестта на констатираните нарушения ДКЕВР ще предприеме необходимите действия, съобразно своите правомощия.