В днешния 2-ри тираж на игрите на ТОТО 2 на БСТ нямаше участник, познал верните числа и джакпотите в игрите на тотализатора отново оцеляха.
Атрактивните суми продължават да се трупат и за следващия тираж в четвъртък. В  първо теглене на играта 6/49 сумата се предвижда да достигне 450 000 лева, а за второ теглене на същата игра  - 540 000 лева. В играта 6/42 се очаква джакпот в размер на 400 000 лева.
Числата на късмета в първо теглене на най-старата игра 6/49 бяха 1, 10, 16, 36, 41, 42. За второ теглене на същата игра беше изтеглена комбинацията от числата 11, 13, 17, 23, 42, 47. За днешния тираж бяха подадени 272 154 броя квитанции, а натрупаните постъпления бяха  643 877 лева.
В играта 6/42 днес също никой не уцели печелившата комбинация от числата 2, 3, 20, 21, 30, 37. Квитанциите, подадени за тази игра бяха 127 436 броя, а размерът на постъпленията за тиража беше 223 937 лева.
В първото теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата 7, 8, 14, 18, 25. Във второ теглене на същата игра числата на късмета бяха 3, 18, 22, 28, 33. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха маркирани печелившите позиции 3, 1, 5, а печелившите цифри бяха 7, 7, 3.
             Голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” днес беше лек автомобил Ford Fiesta. Той беше спечелен с  фиш, пуснат в град Чирпан.