Общо 45 декларации за облагане на доходите на физическите лица бяха подадени в офисите на НАП през първите два часа от данъчно-осигурителната кампания през 2014 г.

За същото време онлайн в НАП постъпиха 15 формуляра, като 6 от тях бяха подадени на 1 януари, съобщиха от приходната администрация.

В Пловдив първата подадена декларация е от пенсионирана счетоводителка, декларирала доходи от наем. Жената вече е платила и данъка за довнасяне – 280 лв. В Хасково през първите два часа нямаше подадени декларации на място в офиса на Агенцията, но онлайн пристигна един данъчен формуляр. Във Велико Търново първите две декларации са подадени от земеделски производители с деклариран данък за довнасяне.

Безплатни образци на новите данъчни декларации са достъпни на интернет страницата на агенцията –www.nap.bg. Хартиени формуляри на годишните декларации за облагане на доходите са на разположение в офисите на Агенцията в цялата страна. Въпреки това, от НАП съветват своите клиенти да използват декларацията, която е качена в интернет и позволява да бъде попълнена електронно и разпечатана след това. Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2013 г. изтича на 30 април 2014 г. Това е и срокът, в който трябва да се внесе и дължимият за довнасяне данък по декларациите за доходите. Указания за плащането на данъци и осигуровки са публикувани в сайта на НАП.

5% отстъпка могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета в срок до 10 февруари 2014 г. Отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Ползва се само една от двете отстъпки.