Държавната комисия за енергийно и водно регулиране реши да намали цената на тока от 1 януари 2014 г., съобщиха от  ДКЕВР.

Така от сряда нощната тарифа поевтинява с 10%, а дневната – с 1%. Електроразпределителните дружества са против предлаганото понижение. По техни сметки поевтиняването на нощната тарифа ще ги принуди да работят на загуба.

На заседанието в петък председателят на ДКЕВР Боян Боев съобщи, че през първите три месеца на 2014 година ще се анализират възможностите за намаляване на цената на природния газ. Боев съобщи, в началото на следващата година предстоят изчерпателни одити в трите електроразпределителни дружества. "Дали сме си срок от 4 месеца за извършване на одитите, ако се налага този срок ще бъде удължен, за да може да анализираме информацията, която ще получим. Сигурен съм, че информацията ще е достатъчно голяма, за това одитиращите екипи няма да са от 5 души, а от много повече", заяви тогава той.