Нов модел за изчисление на майчинските влиза в сила на 1 януари.
От 2014 г. размерът на дохода за първата година след раждане на детето ще зависи от доходите на родителя само за година и половина назад. В момента майчинските зависят от доходите на родителя за две години назад.

Промяната няма да важи само за тези, чийто 45-дневният болничен преди раждане е започнал през 2013 г.